Planina Ozren se nalazi u jugoistočnoj Srbiji i predstavlja poslednju antiklinalu i balkansku planinu na severozapadu. Planina Ozren je sastavljena od krečnjaka različite starosti (trijas, jura i kreda). Planina se pruža pravcem od severozapada ka jugoistoku u dužini od 15 km i odvaja sokobanjsku kotlinu od aleksinačke. Najviši vrh Ozrena je Leskovik (1174 mnv). Vrh se nalazi na jugozapadnom delu planine. Planina je uglavnom blagih kontura osim na jugozapadu gde se nalazi strmi krečnjački odseci. Na planini postoji veliki broj vrtača ali ne u tolikoj meri kao na Devici. Na Ozrenu uglavnom dominira bukova šuma (severoistočna strana). Granica Ozrena i Device predstavlja krečnjački rased gde se nalaze brojna sokobanjska izletišta "Ozrenske livade". Na mestu raseda se javlja i tok reke Gradašnice koja formira nekoliko vodopada i slapova. Najveći od njih je vodopad "Ripaljka" sa visinom od 17 metara. Devica i Ozren su najbiliži kod mesta Vlasina (oko 1000 mnv) koja predstavlja krašku visoravan. Visoravan Vlasina se nalazi 11 km od Sokobanje. Vlasina je glavno planinarsko polazište za vrhove: Leskovik i Oštra Čuka. Vrh Leskovik je od Vlasine udaljen oko 6 km. To je prva staza koju je naše društvo markiralo, još 2010. godine.
Planina Ozren
Planina Ozren
Ozrensko jezero
Ozrensko jezero
Ozrenske livade
Ozrenske livade
Bolnica na Ozrenu
Bolnica na Ozrenu
Leskovik u oktobru 2014
Leskovik u oktobru 2014
Krecnjacki odsek na Ozrenu
Krecnjacki odsek na Ozren...
Prva markacija
Prva markacija
Vlasina i planina Devica u pozadini
Vlasina i planina Devica ...
Kolarnica - prozorac Vrata
Kolarnica - prozorac Vrat...
Partizanska cesma
Partizanska cesma
 
 
Na vrh