Knjaževačka Tumba je krečnjački masiv koji predstavlja istočni obod sokobanjske kotline i odvaja je prema slivu Belog Timoka (knjaževačka kolitna). K. Tumba spada u niske planine i ima dva vrha (oko 900 mnv) od kojih najviši vrh zahvata visinu od 912 mnv. Planina ima oblik trapeza, središte planine predstavlja visoravan sa koga se uzdižu blaga uzivšenja ali su zastupljene i levkaste vrtače. Vegetacija na Knjaževačkoj Tumbi je šarenolika, mada uglavnom dominira grab i nisko rastinje. Najbolji prilaz do planine je iz pravca sela Cerovica, mada se brzo stiže i sa prevoja Bezdan (put Sokobanja - Knjaževac). Postoje i staze koje vode iz sela Banjski Orešac i Šuman Topla. Nijedna staza, za sada, nije markirana. Kod nas možete pronaći i preuzeti trek.
Vrh na Knjaževačkoj Tumbi (913 mnv)
Vrh na Knjaževačkoj Tumbi...
Knjaževačka Tumba osvojena 2016.
Knjaževačka Tumba osvojen...
Pogled sa Knjaževačke Tumbe
Pogled sa Knjaževačke Tum...
Knjaževačka Tumba
Knjaževačka Tumba
Knjaževačka Tumba
Knjaževačka Tumba
Vrtača na Knjaževačkoj Tumbi
Vrtača na Knjaževačkoj Tu...
Knjaževačka Tumba sa severozapada
Knjaževačka Tumba sa seve...
 
 
Na vrh