Krstatac zajedno sa Slemenom predstavlja severoistočni obod sokobanjske kotline i zatvara je prema knjaževačkoj kotlini. Krstatac se pruža pravcem severozapad - jugoistok u dužini od 5 km. Krstatac predstavlja kompaktan krečnjački masiv u okviru karpatskih planina sa nazubljenim vrhom Šiljak (1070 mnv). Planina Krstatac je pogranična planina između opštine Sokobanja i Knjaževac. U podnožju planine se nalazi pećina Novakovci koja je mala i nije turistički uređena za posete. Ko želi lep pogled sa vrha, Krstatac je idealna planina za to. Pogled se pruža u svim pravcima. Na jugu se vide Devica, Ozren i sokobanjska kotlina. Na zapadu se vide planine Bukovik i Rožanj, dok se na severozapadu ističe Rtanj. Severno se nalazi Slemen a severoistočno Tupižnica. Tačku stavljamo na istočnoj strani gde dominira ceo lanac Stare planine. Vrh Šiljak je pristupačan iz Milušinca i to iz dva pravca, jedan pravac vodi zapadnom stranom - naša staza i jugoistočna staza (PK "Ozren").
Planina Krstatac
Planina Krstatac
Vrh Šiljak (1070 mnv)
Vrh Šiljak (1070 mnv)
Naše markacija
Naše markacija
Remarkacija 2014.
Remarkacija 2014.
Planinarska akcija (mart 2014)
Planinarska akcija (mart ...
 
 
Na vrh