Prošlog vikenda je održana akcija gde je markirana staza Vrbovac - Đurkov vrh, u akciji je učestvovalo 3 planinara PD "Oštra Čuka",staza je markirana u dužini od 8-9 km.Od vrha se pruža pogled na Bovansko jezero i planine Bukovik, Rtanj, Devicu, Ozren, Jastrebac i još manjih planina.

Na vrh