Planinari PD Oštra Čuka su obeležili put od Sesalca do Sesalačke pećine u dužini od 3 km i time dodali Sesalac na planinarskoj mapi Srbije. U akciji obeležavanja su učestvovala 3 planinara. Staza je obeležena planinarskim oznakama u oba smera. Pored Sesalca konačno smo dodali putokaz u Milušincu koji odvaja naše dve staze za Slemen i Krstatac.

Na vrh