Dva planinara PD „Oštra Čuka“ su danas odradili drugi deo staze na deonici: Šopur – Debela Ornica – Džambinac u dužini od 3 km. Postavljeni su putokazi, namazane markacije, napravljene kamene piramide, još malo je ostalo da se završi staza (sutra, prekosutra). Paralelno markacijom, radimo i remarkaciju i pripremu staze za trad. akciju „Oštra Čuka“

Na vrh