Jedan planinar PD “Oštra Čuka” je učestvovao na akciji u Zlotu. Na akciji je bilo 100 učesnika, staza je promenjena za razliku od prošle godine gde su planinari bili u prilici da priđu do same ivice Lazarevog kanjona. 

Na vrh