Planinari PD „Oštra Čuka“ su markirali i remarkirali staze oko Radenkovca u dužini od 5 km. Prvi put je urađena markacija kroz selo Radenkovac i ka crkvi Petrovdan, popravljene su stare markacije iznad Novog Sela.

Na vrh