Planinari PD Oštra Čuka su obeležili put od Sesalca do Sesalačke pećine u dužini od 3 km i time dodali Sesalac na planinarskoj mapi Srbije. U akciji obeležavanja su učestvovala 3 planinara. Staza je obeležena planinarskim oznakama u oba smera. Pored Sesalca konačno smo dodali putokaz u Milušincu koji odvaja naše dve staze za Slemen i Krstatac.

Konačno smo dočekali akciju “MART NA MORIČU” u organizaciji planinara iz PD “Morič” Vlasotince. Loše vreme, voda i blato nisu sprečili konvoj planinara koji su se uputili ka Vlasotincu. Na akciji je učestvovalo oko 400 planinara među kojima je bilo planinara iz Makedonije i Bugarske.

Vrmdža je danas udvorstručila broj stanovika, na akciji je učestvovalo 630 planinara iz 28 klubova, što planinarskih, što biciklističkih. Akcija se odvijala na tri staze u različitim delovima atara Vrmdže. Na akciji je učestvovalo preko 10 vodiča PD „Oštra Čuka“. Hiljadu čizama i biciklističkih točkova su prošli vrmdžanskim putevima.

Planinari PD Oštra Čuka su obišli predškolce u PU Bucko gde im je prikazana planinarska oprema i gde su se mališani upoznali sa planinarskim pravilima. U planu je organizacija velike šetnje do Popovice u maju.

Danas su 10 planinara potpuno popravili stazu I remarkirali (obostrano) od Vrmdže do Vrmdžanskog jezera. Druga ekipa je prokrčila put od Vrmdže do Mirkovog potoka a treća je napravila stazu od Sokolovice centra sela. Sve ukupno je urađeno 10 km staze.

Petnaest planinara je učestvovalo u osvajanju vrha Dupljak (2023 mnv) na Staroj planini gde smo imali jednog predstavnika iz našeg društva. Akcija se odvijala na snegu u surovim vremenskim uslovima. Na vrhu  je usledilo fotografisanje

Sve je kao pod konac, Aleksinac, Sokobanja, Boljevac, Zaječar, Negotin i naravno glavni I odgovorni vodiči ove akcije… planinari iz Kladova!!!
Na akciji je učestvovalo 40-tak planinara od toga 7 planinara iz PD “Oštra Čuka” Sokobanja.

Na vrh